Helpdesk

2. Hantera kategorier

2. För att komma till kategorierna i butiksadmin går du in under rootmeny valet Katalog och sedan vidare till Hantera kategorier.

Katalog > Hantera kategorier

2.1 Lägg till ny huvudkategori

Till vänster visas det befintliga kategoriträdet i den ordningen de även kategorierna syns på frontend. När en kategori är markerad med svag rosa färg är den markerad korrekt.

För att lägga till en ny kategori i rootmenyn så klickar du här på Add Subcategory (lägg till underkategori) då Default Category är en huvudkategori.

Det du behöver fylla i på den nya kategorin är markerat med en röd stjärna: Namn, Is Active

(Ja/Nej) och Include in Navigation Menu (Ja/Nej).

Välj ett passande namn för din kategori. Välj JA på Is Active om du vill aktivera kategorin direkt, välj NEJ om du exempelvis vill arbeta med den innan den ska aktiveras. Välj även JA eller NEJ på Include in Navigation Menu. Om du väljer JA här kommer kategorin att synas i menyn på frontend, om NEJ så kommer den inte att göra det.

Du kan även skriva en beskrivning för din kategori i det tillägnade fältet.

När du fyllt i de obligatoriska fälten sparar du sedan dina ändringar genom att klicka på Spara kategori uppe i högra hörnet.

Den nya kategorin kommer sedan lägga sig i kategoriträdet där du kan flytta den till önskad plats.

2.2 Lägg till underkategorier

För att skapa en underkategori till en kategori markerar du först kategorin du vill att den ska vara kopplad till. Klicka sedan på Add Subcategory. Upprepa sedan processen med att döpa kategorin och aktivera den så som du önskar. Avsluta med Spara kategori.

2.3 Lägg till produkter i kategori

Från katalogläget kan du även hämta upp produkter direkt i kategorin. Detta gör du genom att välja Produkter i kategori i flikarna rätt ovanför.

Välj här sedan Vilken som i dropdown menyn till vänster och klicka Sök så får du upp alla produkter. För att välja ut produkter söker du antingen på namn eller artikelnummer. För att spara ner vald produkt i kategorin markerar du den med en bock i rutan längst till vänster. Välj sedan Ja i den lilla dropdownen precis ovanför och klicka på Sök för att spara ner just den produkten. Upprepa för varje produkt du vill spara ner i kategorin.

När du valt ut de produkter du vill ha i kategorin klickar du på Spara kategori för att spara ner hela kategorin.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk