Helpdesk

3. Produkthantering

3. Produkthantering

För att komma till produkter i butiksadmin går du in under rootmeny valet Katalog och sedan vidare till Hantera produkter..

Katalog > Hantera produkter

För att skapa en ny produkt väljer du Lägg till produkt uppe i högra hörnet.
Du får sedan valet om vilken produkttyp du ska välja; Enkel produkt, Grupperad produkt, Konfigurerbar produkt, Virtual produkt, Paketprodukt eller Nedladdningsbar produkt.


Enkel produkt: Är den enklaste produkttypen i Magento. Produkten saknar val och är generellt en One Size Fits All-produkt.


Konfigurerbar produkt: Gör det möjligt för en kund att välja mellan olika varianter. Detta kan vara attribut som storlek eller färg. En konfigurerbar produkt är uppbyggd av enkla produkter som då är den konfigurerbara produktens individuella val. Om en tröja finns i fyra storlekar, består den konfigurerbara produkten av fyra enkla produkter där vardera enkel produkt är en av storlekarna.


Grupperade produkter: Gör det möjligt att skapa en ny produkt genom att använda sig av en eller flera redan existerande produkter i butiken. Exempel om du har ett tennisracket och en tennisboll och sedan vill sälja dem tillsammans som tennisracket+boll.


Bundles: Gör det möjligt att sälja produkter som kit. Denna produkt binder ihop flera produkter där kunder måste välja mellan flera konfigurerbara alternativ. Detta är en lite mer avancerad produkt än de övriga och används inte allt för ofta.

 

3.1 Skapa en enkel produkt
Efter steget att klicka på Lägg till produkt uppe i högra hörnet kommer du få ett val om vilken sorts produkt du vill skapa. Välj där den typen du vill skapa, i detta fallet en enkel produkt.

Du hamnar först i fliken Allmänt är uppgifter likt namn, beskrivning, artikelnummer, vikt, status och synlighet ställs in. Alla fält markerade med en röd stjärna måste fyllas i.

 

Produktnamn: Det namn du vill att produkten ska heta. Välj ett unikt och bra namn utan att det blir för långt.

”WYSIWYG Editor”: När man skriver in Beskrivning och Kort beskrivning är det viktigt att man använder editorn för att texten ska presenteras i butiken precis så som man skriver in den, dvs med formateringar som fet text, olika paragrafer etc. Förutom vanlig textformatering kan man använda verktygsfältet i editorn, inte helt olikt Microsoft Word, för att t ex infoga bilder eller länka text. Efter det att du skrivit in din text och klickat på Submit kan texten se konstig ut men det är bara formateringskod och du behöver bara klicka på editorknappen för att se texten normalt (WYSIWYG står för What You See Is What You Get).

Beskrivningen: En ingående beskrivning av produkten.

Kort beskrivning: En säljande resumé av den långa beskrivningen.

Artikelnummer: Ange ett artikelnummer för produkten med små bokstäver, inga mellanslag och utan å, ä eller ö. Det är också en fördel att skapa ett system så att man lätt kan känna igen produkten på dess artikelnummer, t ex genom att ge dem prefix.

Vikt: Om ni har praktisk möjlighet så rekommenderar vi att ni tar er tid och lägger in era produkter med vikt så att frakt kan räknas ut automatiskt efter t ex Postens tabell. Om en produkt väger 6 hekto skriver du 0.6 i fältet. Fältet är obligatoriskt men kan anges som 0 om man inte planerar att använda fraktuträkningen.

Status: Aktiv eller Inaktiv. Aktiv om den ska synas på ehandel, om inte välj inaktiv.

URL: Om du inte skriver något här kommer en url automatiskt skapas med hjälp av produktens namn och artikelnummer. Viktigt här är att veta att urlen måste vara unik och utan å,ä eller ö. Man ska använda bindestreck för att separera orden om det är fler än ett ord.

Synlighet: Katalog, Sök betyder att produkten kommer att synas i både katalog dvs när man navigerar via kategorier i menyn och när man använder sökfunktionen. Dessa två kan även väljas var för sig och då exkluderas den andre. Not Visible Individually (används ofta på enkla produkter som ska kopplas samman med en konfigurerbar produkt) är för att skapa variationerna av en produkt som tillsammans med en synlig huvudprodukt, är en konfigurerbar produkt.

Created_at: Datum då produkten skapades i detta format: 2015-03-31.

Du hamnar sedan i fliken Prices där prisinställningar görs. Det enda obligatoriska fälten här är pris och momsklass.

Pris: Pris inklusive moms.

Special Price och From Date –To Date: Om du vill att en kampanj på en vara under april månad så anger du det lägre priset här och sätter när erbjudandet ska börja och sluta.

Momsklass: Ställ in den momsklassen som gäller. Vanligast är 25%, men vissa varor behöver en annorlunda momsklass.

Nästa flik är Bilder. Klicka här på den orangea knappen Browse Files… för att ladda upp de önskade bilderna från datorn. När du sedan har hämtat upp dessa behöver du klicka på Upload files... för att ladda upp de hämtade bilderna.

Nästa steg är att dels välja sortering, du väljer där en 1:a för den bilden som ska ligga först osv. Du bockar sedan i hur du vill bilden ska styras. Du Kan då välja vilken bild som är Base Image, Small Image och Thumbnail. Genom att klicka på uteslut kan du även utesluta en bild från att visas på sidan men att den fortfarande ligger kvar på produkten i adminläget. Om du bockar ur Ta bort och sparar så kommer bilden raderas från produkten

Nästa flik blir då Inventering.

Manage stock: Om du sätter den till Ja kommer lagret räknas ner när du säljer en produkt och det kommer att visas Slut i lager i butiken om lagerantalet går ner till 0. Sätter du den till Nej kommer alla alternativ utom Minimum- och Maximum antal tillåtet i varukorg att försvinna. Observera att man måste klicka ur Använd inställningar för konfiguration för att kunna ändra vissa av fälten, däribland den nyss nämnda, Manage stock.

Antal: Om du vill att admin ska hantera ditt lager så behöver du bara ändra fälten Antal och Lagerstatus till det antal du har av produkten i lager respektive I lager.

Lagerstatus: Om produkten finns i lager väljer du här Ja. Om du har antal i lager men du har valt Slut i lager kommer produkten inte synas på butiken, alternativt så står det att den är slut.

Så kommer vi till Kategorier.

Här väljer du helt enkelt vilka kategorier produkten ska finnas igenom att bocka för dem i den lilla ljusgrå boxen till vänster om kategorinamnet. För att utvidga en kategori och se underkategorierna till denna klickar du på den lilla blå rutan vid sidan av den gula mappen som har ett plustecken i sig om där finns underkategorier. Klicka på den så kommer underkategorierna fällas ner.

Klicka sedan på Spara uppe i högra hörnet så är den enkla produkten klar.

 

3.2 Skapa en konfigurerbar produkt

Viktigt att veta innan du börjar skapa en konfigurerbar är att de attribut du vill använda på den konfigurerbara produkten existerar. Om inte, så läs om attribut i denna manual innan och skapa de önskade attributen.

När du har gjort detta går du likt hur du skapar en enkel produkt in på Katalog > Hantera produkter och sedan klickar du på Lägg till produkt längst till höger på den orangea knappen.

Du väljer i detta skede Konfigurerbar produkt i drop down menyn i valet av produkt. Du kommer sedan till nedan vy där du behöver välja vilka attribut som den konfigurerbara produkten ska ha.

Här väljer du de attributen som passar till den produkten du håller på att skapa. Exempelvis Color och Size Clothes om det är en tröja som du ska skapa. Tryck sedan på Fortsätt.

Du hamnar först i fliken Allmänt är uppgifter likt namn, beskrivning, artikelnummer, vikt, status och synlighet ställs in. Alla fält markerade med en röd stjärna måste fyllas i.

Produktnamn: Det namn du vill att produkten ska heta. Välj ett unikt och bra namn utan att det blir för långt.

”WYSIWYG Editor”: När man skriver in Beskrivning och Kort beskrivning är det viktigt att man använder editorn för att texten ska presenteras i butiken precis så som man skriver in den, dvs med formateringar som fet text, olika paragrafer etc. Förutom vanlig textformatering kan man använda verktygsfältet i editorn, inte helt olikt Microsoft Word, för att t ex infoga bilder eller länka text. Efter det att du skrivit in din text och klickat på Submit kan texten se konstig ut men det är bara formateringskod och du behöver bara klicka på editorknappen för att se texten normalt (WYSIWYG står för What You See Is What You Get).

Beskrivingning: En ingående beskrivning av produkten.

Kort beskrivning: En säljande resumé av den långa beskrivningen.

Artikelnummer: Ange ett artikelnummer för produkten med små bokstäver, inga mellanslag och utan å, ä eller ö. Det är också en fördel att skapa ett system så att man lätt kan känna igen produkten på dess artikelnummer, t ex genom att ge dem prefix.

Vikt: Om ni har praktisk möjlighet så rekommenderar vi att ni tar er tid och lägger in era produkter med vikt så att frakt kan räknas ut automatiskt efter t ex Postens tabell. Om en produkt väger 6 hekto skriver du 0.6 i fältet. Fältet är obligatoriskt men kan anges som 0 om man inte planerar att använda fraktuträkningen.

Status: Aktiv eller Inaktiv. Aktiv om den ska synas på ehandel, om inte välj inaktiv.

URL: Om du inte skriver något här kommer en url automatiskt skapas med hjälp av produktens namn och artikelnummer. Viktigt här är att veta att urlen måste vara unik och utan å,ä eller ö. Man ska använda bindestreck för att separera orden om det är fler än ett ord.

Synlighet: Katalog, Sök betyder att produkten kommer att synas i både katalog dvs när man navigerar via kategorier i menyn och när man använder sökfunktionen. Dessa två kan även väljas var för sig och då exkluderas den andre. Not Visible Individually (används ofta på enkla produkter som ska kopplas samman med en konfigurerbar produkt) är för att skapa variationerna av en produkt som tillsammans med en synlig huvudprodukt, är en konfigurerbar produkt.

Created_at: Datum då produkten skapades i detta format: 2015-03-31.

Du hamnar sedan i fliken Prices där prisinställningar görs. Det enda obligatoriska fälten här är pris och momsklass.

Pris: Pris inklusive moms.

Special Price och From Date –To Date: Om du vill att en kampanj på en vara under april månad så anger du det lägre priset här och sätter när erbjudandet ska börja och sluta.

Momsklass: Ställ in den momsklassen som gäller. Vanligast är 25%, men vissa varor behöver en annorlunda momsklass.

Nästa flik är Bilder. Klicka här på den orangea knappen Browse Files… för att ladda upp de önskade bilderna från datorn. När du sedan har hämtat upp dessa behöver du klicka på Upload files för att ladda upp de hämtade bilderna.

Nästa steg är att dels välja sortering, du väljer där en 1:a för den bilden som ska ligga först osv. Du bockar sedan i hur du vill bilden ska styras. Du Kan då välja vilken bild som är Base Image, Small Image och Thumbnail. Genom att klicka på uteslut kan du även utesluta en bild från att visas på sidan men att den fortfarande ligger kvar på produkten i adminläget. Om du bockar ur Ta bort och sparar så kommer bilden raderas från produkten.

Nästa flik blir då Inventering.

Manage stock: Om du sätter den till Ja kommer lagret räknas ner när du säljer en produkt och det kommer att visas Slut i lager i butiken om lagerantalet går ner till 0.

Lagerstatus: Om produkten finns i lager väljer du här Ja. Om du har antal i lager men du har valt Slut i lager kommer produkten inte synas på butiken, alternativt stå att den är slut.

Så kommer vi till Kategorier.

Här väljer du helt enkelt vilka kategorier produkten ska finnas igenom att bocka för dem i den lilla ljusgrå boxen till vänster om kategorinamnet. För att utvidga en kategori och se underkategorierna till denna klickar du på den lilla blå rutan vid sidan av den gula mappen som har ett plustecken i sig om där finns underkategorier. Klicka på den så kommer underkategorierna fällas ner.

Till sist kommer vi till fliken Tillhörande produkter. Här ska du fiska upp de enkla produkter som din konfigurerbara produkt består av.

Detta gör du genom välja Vilken som ovanför de checkade boxarna i bilden ovan. Sedan söker du upp produkterna genom namn eller artikelnummer. När du hittat den produkt du söker efter bockar du i den, väljer Ja i dropdown menyn till vänster istället för Vilken som och klickar sedan på Sök längst till höger. Upprepa denna proceduren för varje enkel produkt du vill lägga till på den konfigurerbara produkten. Klicka sedan på Spara uppe i högra hörnet så är den konfigurerbara produkten klar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk