Helpdesk

8. Hantera kunder och kundgrupper

Kunder > Hantera kunder

Här kan du hämta information om de kunder du har. Du kan söka upp kunder via exempelvis namn, emailadress, postnummer, kundgrupp osv.

Inne på kundvyn kan du även se/ändra information om kunden, vilken kundgrupp denne tillhör, vilka adresser denne har registrerade, du kan se kundens köp, du kan även här ändra kundens lösenord till Mitt konto.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk