Helpdesk

4. Hantera attribut

Ett attribut definieras som en egenskap som en produkt har. Exempel kan vara färg, storlek eller produktionsland. En konfigurerbar produkt behöver attribut för att skapas (de enkla produkterna kopplade till den konfigurerbara produkten måste ha olika egenskaper, ex olika storlekar, för att kunna kopplas samman i den konfigurerbara produkten och skapa ett val för kunden). Attribut är ett bra sätt att organisera och styra produkternas egenskaper. Nya attribut kan läggas till efter önskan.

Katalog > Attribut > Hantera attribut

För att skapa ett nytt attribut klickar ni på Lägg till nytt attribut uppe i högra hörnet.

I den första fliken som heter Egenskaper väljer ni hur attributet ska synas på ehandeln, exempelvis om det ska vara ett unikt värde, om alla produkter måste ha detta attribut ifyllt, om detta attribut är ett globalt värde (om det ska finnas på alla frontends i ehandeln), om man ska kunna sortera på detta attribut i fontend på ehandeln osv.

Attributkod: Som texten säger så är det en intern kod som inte syns utåt men ska vara unik och inte ha några mellanslag eller å, ä, ö i namnet.

Omfång: Beroende på om man har flera olika språk eller olika butiksvyer men det allra vanligaste är att man sätter den till Butiksvy som då gäller för din butik på svenska.

Indatatyp: Om man ska ha ett attribut med flerval av förutbestämda alternativ är det rullgardinsmeny som gäller. Om man vill kunna tilldela en produkt flera attributalternativ, t ex en svart och lila t-shirt, så är det bättre att skapa ett nytt alternativ som kallas Svart/Lila.

Unikt värde: Om man sätter det till Ja så kan attributalternativen bara tilldelas en produkt vilket kan vara bra för t ex artikelnummer. Men om attributet är ett attribut som exempelvis Färg vill man att det ska vara tillgängligt för alla produkter så då sätter man den till Nej.

Värden krävs: Om du vill att ett värde krävs för att kunna spara produkten (anges på Hantera produkt i admin med en asterisk efter attributnamnet).

Tillämpa på *: Bestämmer vilka produkttyper man skall kunna applicera attributet på. Ska man använda attributet som navigeringshjälp så väljer man Enkel produkt.

Use in Quick Search: Om attributet skall användas i resultat av sökning med sökfunktionen på toppen av sidan.

Use in Quick Search: Om attributet skall användas som ett filter i avancerad sökning.

Jämförbar i kunddelen: Om attributet skall visas i tabellen för att jämföra produkter.

Använd i lagerbaserad navigation: Denna funktion kommer att lägga till 'Färg' som ett filter för navigering. Satt till Filtrerbar (med resultat) så visas bara attributalternativ med träffar i den kategori man navigerat till. Satt till Filtrerbar (utan resultat) så visas alla tillgängliga attributalternativ.

Use in Search Results Layered Navigation: Om filter med attribut ska finnas i vänsterkolumnen på en sökresultatsida.

Use for Promo Rule Condition: Om man gör en kupong till butiken så kan den vara specificerad till att t ex endast gälla alla plagg med attributalternativ Lila. I detta exempel är det en väl bred definition och därför satt till Nej.

Placering: Om man har flera stycken attribut som används för filtrering så kan man ange placering i listan i vänsterkolumnen, siffran 1 anger placering högst upp.

Visible on Product View Page on Frontend: Längst ner på varje produktsida finns en lista med flikar med Produktbeskrivning på den första. Med attribut som har detta val satt till Ja så dyker de upp under en flik som heter Mer information.

Used in Product Listing: Om attributet ska synas i kataloglistning. Är som standard inte möjligt eftersom kataloglistning är designad att ta minsta möjliga plats.

Used for Sorting in Product Listing: Som standard finns attributen Produktnamn, Pris och Placering i en rullgardinsmeny på katalogsidorna för att ange enligt vilken parameter produkterna ska sorteras.

Nästa flik heter Hantera etiketter/alternativ.

I Rutan Admin lägger du till vad attributet ska heta utåt, på frontend. Du klickar sedan på Lägg till attribut för att lägga till attributets olika val. Om du har lagt till ett attribut för färg lägger du här till de olika färgvalen, ex Röd, Lila, Rosa, Grön m.m. Om du vill att de ska sorteras i en viss ordning så fyller du i ordning i rutorna Placering.

4.1 Hantera attributmängder

För att sedan få det nyskapade attributet att synas på produktsidan måste du aktivera det. Det gör du genom att gå in på:

Katalog > Attribut > Hantera attributmängder

Gå här in på Default.

Du kommer nu se alla attribut som finns tilldelade produkterna, samt vilken flik de finns på i produkterna. Det nya attributet du skapat kommer nu finnas till höger under Otilldelade attribut. Du behöver nu flytta in det nya attributet på önskad plats och klicka på Spara attributmängd uppe till höger.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk