Helpdesk

15. Frakt

15.1. Fast avgift

 1. För att skapa en fast fraktkostnad börjar man med att klicka på System --> Konfiguration

2. Skrolla ner till ”Försäljning” och klicka på ”Fraktsätt".

3. Sedan klicka på ”Fast Avgift”
4. Välj ”JA” på ”Aktiverad”.
5. Välj namn på Fraktsättet på ”Titel”.
6. Väl ett beskrivande namn på ”Method Name” för att identifiera fraktsättet.
7. Välj vad frakten ska gälla på under ”Type”. Om kund ska betala denna frakt per produkt välj ”Per Item”, för hela order välj ”Per Order”.
8. Skriv i hur mycket frakten ska kosta under ”Pris”.
9. Under ”Visat Felmeddelande” skriv det meddelande som ska visas om fraktsättet blir ogiltigt.
10. Om fraktsättet ska gälla för alla länder välj ”Alla Tillåtna Länder” under ”Ship to Applicable Countries”.
11. Om frakten endast ska gälla för specifika länder välj ”Specifika Länder” under ”Ship to Applicable Countries”.
12. Välj sedan vilka länder det ska gälla under ”Ship to Specific Countries”.
13. Välj vilken rankning detta fraktsätt ska ha i fraktsättlistan under ”Sortera Efter”.
14. När detta är klart klicka på ”Spara Konfiguration” uppe i Högra hörnet.

14.5. Fri Frakt

 1. För att skapa en Fri Frakt Klicka på System --> Konfiguration
 2. Skrolla ner till ”Försäljning” och klicka på ”Fraktsätt”.
 3. Sedan klicka på ”Gratis Frakt”.
 4. Välj ”JA” på ”Aktiverad”.
 5. Välj namn på Fraktsättet på ”Titel”.
 6. Välj ett beskrivande namn på ”Method Name” för att identifiera fraktsättet.
 7. Skriv in minsta möjliga summa för att Fri Frakt ska gälla under” Minimum Order Amount”.
 8. Under ”Visat Felmeddelande” skriv det meddelande som ska visas om fraktsättet blir ogiltigt.
 9. Om fraktsättet ska gälla för alla länder välj ”Alla Tillåtna Länder” under ”Ship to Applicable Countries”.
 10. Om frakten endast ska gälla för specifika länder välj ”Specifika Länder” under ”Ship to Applicable Countries”.
 11. Välj vilken rankning detta fraktsätt ska ha i fraktsättlistan under ”Sortera Efter”.
 12. När detta är klart klicka på ”Spara Konfiguration” uppe i Högra hörnet.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk