Helpdesk

Sätt upp mailtjänst för transaktionsmail i Magento

 1. Byter du mailtjänst från Mandrill avaktiverar du först Mandrill enligt den här guiden.
 2. Logga in i administrationen i Magento.
 3. Klicka på System -> Configuration.
 4. I menyn Services, klicka på SMTP Pro.
 5. Under General Settings väljer du nu lämplig Email Connection. De som i nuläget går att välja mellan är:
  • Google Apps or Gmail. För att använda Gmail som smtp behöver du dock ha en domän knuten till Google Apps. Domänen ska vara samma som webbutiken ligger på.
  • Custom SMTP
  • SendGrid
  • MailUp
  • Amazon SES

   För mer information om respektive tjänst och hur du registrerar dem hittar du under Compatible Email Services.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk